[Kafka-Zookeeper] Starting Kafka and Zookeeper

Hiện tại mình đang tìm hiểu về Kafka and ZookeeperBài này chỉ đơn thuần là start 2 service này lên thôi! Install Java 11 Giờ chúng ta download kafka. https://kafka.apache.org/downloads Bạn cần add cái này vào cuối fileexport PATH=/root/kafka/bin:$PATH sau đó chúng ta mở một cưa số khác,rồi gõ kafka sau đó nhấn tab, nếu … Continue reading [Kafka-Zookeeper] Starting Kafka and Zookeeper